Voorbereiding assessment | PT 2.

0
Leestijd: 3 minuten

Voorbereiding, Intelligentietest en Persoonlijkheidstest

Om je te helpen in je voorbereiding kun je wellicht contact opnemen met de organisatie om vragen te stellen over de onderdelen. Vragen stellen over deze procedure wordt zeker op prijs gesteld. Het toont assertiviteit en geeft aan dat je een goede voorbereiding belangrijk vindt. Zorg dat je tijdens de voorbereiding de gevraagde competenties opzoekt en de sfeer van het bedrijf kent. De inhoud van het assessment kan hierdoor verschillen van andere bedrijven.

Mocht je solliciteren bij een commercieel bedrijf, dan hebben de rollenspellen waarschijnlijk een andere insteek dan bij de overheid. In de eerste situatie kan een stevig en profilerend optreden hogere ogen gooien dan in de tweede situatie. In de volgende delen van deze blogserie zullen de verschillende onderdelen nader toegelicht worden. Hiermee krijg je een goed beeld van de mogelijke voorbereidingen die jij kunt treffen. Eventueel kun je ook literatuur raadplegen om extra handvatten te krijgen. De boeken ‘Assessment doen’ van Bas Kok & Ferry de Jongh en ‘Alles over Assessment Centers’ van Dr. Jack van der Minden zijn hiervoor geschikt.

Intelligentietest

Een belangrijk onderdeel van de meeste sollicitatieprocedures is de intelligentietest. Veel kandidaten zien enorm tegen dit gedeelte op, maar dat is niet nodig. Door veel te oefenen kun je niet beter worden in deze testen maar je bent wel veel meer ontspannen als je de test maakt. Je kunt zo al jouw energie aanwenden om maximaal te scoren. Het is daarbij van belang dat je de voorbereiding serieus aanpakt. Het is aan te raden om ruim de tijd te nemen voor deze testen.

Als je antwoord hebt kunnen krijgen op je vraag naar de soorten testen die gegeven worden, kun je gericht oefeningen zoeken. Veel van deze oefeningen kun je op het internet vinden. Oefen dus voldoende voordat je deze testen maakt. Zoals aangegeven, is het belangrijk om te weten welke testen jij krijgt.

Tips:

  • Er zit verschil in de soorten intelligentietest die je krijgt voorgeschoteld. Neem daarvoor contact op met de recruiter of eventueel met het bedrijf dat de assessments afnemen.
  • Kom erachter uit welke onderdelen de test bestaat, zoals bijvoorbeeld cijferreeksen, matrixen, verbale analogieën en/of figurenreeksen.
  • Bepaalde testen worden onder tijdsdruk afgenomen. Wees hierop voorbereid.
  • De score kan worden bepaald door het absoluut aantal goed beantwoorde vragen of door het percentage vragen dat jij goed hebt beantwoord.
  • Op Online Assessment Training kun je verschillende testen kosteloos maken. Ideaal voor een goede voorbereiding.

Persoonlijkheidsvragenlijst

Over persoonlijkheidsvragenlijsten zijn veel boeken geschreven en tevens kun je veel informatie op internet vinden. De meeste testen zijn gebaseerd op de ‘Big Five’. Dit zijn de vijf kenmerkende dimensies van onze persoonlijkheid. Zij bestaan uit de volgende dimensies:

  • Onbekommerdheid/Emotionele stabiliteit: kan problemen van zich afzetten, zet tegenslag snel opzij, is steeds in dezelfde stemming.
  • Extraversie/Dominantie: laadt op aan sociale contacten, neemt gemakkelijk het voortouw, praat graag, raakt anderen aan.
  • Openheid/Autonomie: legt verbanden tussen informatie, komt met nieuwe ideeën, vormt een eigen mening, analyseert problemen, weerlegt argumenten.
  • Vriendelijkheid/Aanpassingsvermogen: houdt rekening met gevoelens en belangen van anderen, maakt het eigen belang ondergeschikt aan het gemeenschappelijk doel.
  • Zorgvuldigheid/Consciëntieusheid: doet dingen volgens plan, werkt schematisch, werkt taken direct af, schept orde, komt op tijd.

Sociaal wenselijk

Uiteraard moet je de persoonlijkheidsvragenlijst zo eerlijk mogelijk invullen, maar soms kan het wel handig zijn om op bepaalde sterke eigenschappen van jezelf extra nadruk te leggen. Je hoeft lang niet op alle dimensies ‘ideaal’ te zijn om toch een interessante kandidaat te zijn. In elke persoonlijkheidsvragenlijst wordt namelijk rekening gehouden met het feit dat of je antwoorden sociaal wenselijk kunnen zijn ingevuld. Hiervoor moet je op stellingen reageren als:

“ik heb nog nooit vals gespeeld” of “ik heb nog nooit iets gepikt”.

Het is te verwachten dat je ooit eens vals hebt gespeeld of dat je lang geleden iets hebt gepikt van iemand. Als je bij alle vragen een sociaal wenselijk antwoord invult, dan zal het jouw score niet betrouwbaarder maken.

Lees ook de blog: Voorbereiding assessment | PT. 3

Deel dit bericht

Comments are closed.