Markt-onderzoek: trends en ontwikke­lingen in burger­participatie Ministerie I&W

0
Leestijd: 2 minuten

Burgerparticipatie krijgt een grotere rol in de maatschappij

Al decennia wordt burgerparticipatie door de overheid ingezet om burgers en organisaties te betrekken in beslissingen en om ze zelf de ruimte te geven om met initiatieven te komen. Met de komst van de Omgevingswet en toenemende onrust in de maatschappij is de verwachting dat burgerparticipatie alleen nog maar een grotere rol zal gaan spelen in onze maatschappij.

Adviezen over burgerparticipatie

OchtendMens Marlou Kerssens kreeg de opdracht van het Kennisknooppunt Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om in kaart te brengen wat er al gebeurt op het gebied van burgerparticipatie in de (fysieke) leefomgeving in Nederland. In een korte tijd heeft zij bijna 500 documenten van o.a. gemeenten, provincies en bedrijven over dit onderwerp in kaart gebracht. Met de gevonden documenten heeft Marlou onder meer de trends in burgerparticipatie door de jaren heen geïdentificeerd, ze heeft gekeken hoe specifieke doelgroepen betrokken kunnen worden bij burgerparticipatie en heeft advies gegeven aan het ministerie over de toekomst van burgerparticipatie.

In de gevonden documenten kwamen verschillende adviezen opvallend vaak naar voren:

  • Leg afspraken over burgerparticipatie goed vast;
  • Ondersteuning van bewoners bij burgerparticipatie is essentieel;
  • Vergeet niet om een terugkoppeling te geven als overheid over de uitkomsten van burgerparticipatie;
  • Betrek burgers van het begin van het traject en niet pas halverwege.

Met het onderzoek dat Marlou heeft gedaan, bestaat nu een goed beeld van de ervaringen die er zijn rond burgerparticipatie en van de vraagstukken waar participatieprofessionals in de praktijk tegen aan lopen. De bevindingen van Marlou zijn input voor verdere programmering van het Kennisknooppunt Participatie.

Ben je benieuwd wat voor projecten OchtendMensen nog meer doen binnen het thema Maatschappij & Overheid, lees dan hier verder.

“Marlou heeft in korte tijd een grote hoeveelheid informatie verzameld en geanalyseerd. Een klus die binnen ons team te lang was blijven liggen. Naast een kritische, analytische blik, is Marlou ook een gezellige, prettige collega die goed in het team paste.”

Tom Radstaak – Programmamanager Kennisknooppunt Participatie

Deel dit bericht

Comments are closed.