Eerstejaars audit bij een fondsenwerver | KPMG

0
Leestijd: 2 minuten

Lees hoe onze KPMG Audit experts bijdragen aan een transparante financiële verslaggeving. Hubert, Mira, Berdien, Leonne en Alex vertellen het verhaal achter de cijfers. Fondsenwervers willen dat elke euro zo goed mogelijk aan het goede doel wordt besteed. Vanuit publiek belang en vertrouwen hebben ze de verantwoordelijkheid om hierover getrouwe cijfers naar buiten te brengen. KPMG is de controlerend accountant van een van de grotere fondsenwervende instellingen van ons land. Lees hoe onze experts door een controle van de jaarrekening bijdragen aan een professionele en transparante financiële verslaggeving door deze cliënt.

Eerstejaarsaudit

“Een eerstejaars audit is altijd ontzettend leuk”, vertelt Mira. “Het begint met een brede kennismaking. Dan bekijken we hoe een klant de interne organisatie en alle processen heeft georganiseerd. Hoe ga je om met de inkomsten en hoe geef je het weer uit?” Om een goed beeld te krijgen bestaat het team uit specialisten. Denk aan experts op het gebied van belastingen of beleggingen maar ook een IT-auditor. Deze geeft het team extra expertise om de IT-systemen waarin alle processen zijn verankerd goed in de controle te betrekken. Hoe zit het met de bevoegdheden? Zijn alle gegevens goed beveiligd? Hoe weet je zeker of alles goed verwerkt wordt? Vaak zijn veel verschillende disciplines nodig om een goede controle uit te voeren. In ons team is daarom sterk projectmanagement, branchekennis, controle- en verslaggevingskennis gecombineerd. Met verschillende talenten kunnen we zo écht waarde toevoegen.

Frisse blik

Na de kennismaking, de initial audit en de interim-controle volgt de ‘managementletter’, waarin het team de bevindingen uit de eerste fases van de jaarrekeningcontrole ten aanzien van de bedrijfsvoering en administratieve organisatie weergeeft. Op basis daarvan kan de organisatie haar interne processen optimaliseren. “Veel fondsenwervers zijn daar expliciet naar op zoek”, legt Hubert uit. “Het zijn gepassioneerde mensen die elke euro zo goed mogelijk willen besteden. Ze hebben behoefte aan een accountant en gesprekspartner die vanuit hun rol van controlerend accountant op een kritische, onafhankelijke wijze toegevoegde waarde levert en op die manier bijdraagt aan het realiseren van hun doelstellingen.” Het komt steeds vaker voor dat organisaties, waaronder ook fondsenwervers, eens in de zoveel jaar bewust een nieuwe accountant kiezen, die met een frisse blik naar de organisatie kijkt. Berdien: “Geweldig om daar met de kennis en expertise van KPMG bij betrokken te zijn.”

Het verhaal achter de cijfers

Uiteindelijk vindt de eerste eindejaarscontrole plaats. “Die doe ik samen met Hubert en Mira en we hebben onlangs Leonne aan ons team kunnen toevoegen”, zegt Berdien. “Dan controleren we de balansstanden aan het eind van het boekjaar en de tijdens het boekjaar verantwoorde baten en lasten. En daar hebben wij natuurlijk vervolgens een oordeel over. Bij de planning en uitvoering van de accountantscontrole hebben wij het gehele proces intensief contact met de cliënt en de organisatie. Dat maakt het een leuke en uitdagende taak.

Ben je opzoek naar een baan bij KPMG? En heb je tips nodig voor het solliciteren? Lees dan het blog over hoe je het beste kan solliciteren in tijden van Corona.  

Deel dit bericht

Comments are closed.